top of page

Adatkezelési tájékoztató

KEDVES LÁTOGATÓNK!

 

Weboldalunkon a regisztráció és hírlevél feliratkozás esetében a személyes adatok megadása önkéntes alapon, korlátozás nélkül, bárki számára elérhető. Rendszerünk a megadott adatokat kizárólag statisztikai célokra és a rendszer biztonsága érdekében rögzíti. A profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez (pl. IP-cím, böngésző típusa, belépés napja és ideje) úgynevezett "cookie"-kat (magyarul: sütiket) használunk. A regisztráció alkalmával közölt személyes adatokat (név, e-mail cím) a felhasználó előzetes írásbeli hozzájárulásával kezeljük. A hírlevélrendszert kommunikációs és tájékoztatási céllal működtetjük. A hírlevelek kiküldése a "Wix" nemzetközi hírlevélrendszerén keresztül történik, így a regisztráció mellett szükséges felhasználó hozzájárulása személyes adatai adatkezelőhöz történő továbbításához. A felhasználó a hírlevélről bármikor leiratkozhat a hírlevél láblécében található "unsubscribe" linkre kattintva. Leiratkozás után automatikusan törlődnek a rendszerben tárolt adatok. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat – az általunk szerződéssel jogosított adatkezelők kivételével – harmadik személy részére nem továbbítjuk. A személyes adatok szabályos kezelését megfelelő technikai eszközök és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk. A felhasználó bármikor, indokolás nélkül emailben kérheti személyes adatainak módosítását vagy törlését, illetve visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. A kérelem beérkezése után haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül intézkedünk az érintett személyes adatainak módosításáról vagy törléséről. A weboldalon kezelt adatokkal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat az info@azsaima.hu e-mail címen fogadjuk. A weboldal üzemeltetője és karbantartója Wen Stúdió Bt. (2600 Vác, Petőfi S. utca 10).

 

Vonatkozó jogszabályok:

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

  • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);

  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

bottom of page