top of page

Az Alapító

Lányi Ferencné Szegő Kató (1920-2022)

Kató néni

Lányi Ferencné Szegő Kató (1920-2022) a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum nagylelkű mecénása volt. Kató néni (így ismerték őt a Múzeum munkatársai) támogatásának köszönhetően restaurálásra kerülhetett a Hopp Múzeum kertjében álló Holdkapu, adománya révén elindulhatott múzeumi könyvtár és adattár digitalizációja. A felajánlott támogatás négy adatrögzítő munkatárs hat évi munkáját fedezte. Megújult továbbá a könyvtár olvasóterme és múzeumpedagógiai szobája, megoldódott a kiállítótermek léghűtése.

 

Végrendeletében az ázsiai művészetek kutatására hozta létre az Alapítványunkat.
Az Ázsiai Művészeti Alapítvány magánalapítványként működik. Szakmai tevékenységét és működését 2017 őszén kezdte. Az Alapítvány létrehozásának indokai között kiemelt helyen szerepeltette a múzeum egykori igazgatója, Horváth Tibor (1910-1972) régész, orientalista emlékének ápolását.

 

A Hopp Múzeum Könyvtárában őrzik ezt a rajzot, melyet egy alkalommal Kató néni készített. Finom, gyors és határozott vonalakkal vázolta fel a képet, miközben elmesélte, hogy a világháború után divatrajzokból tartotta fenn magát és a családját.

 

Lányi Ferencné Szegő Kató távozásával a világ kevesebb lett egy életvidám, nyílt eszű, jóindulatú és segítőkész emberrel. Mindenki, aki ismerte, szeretettel és könnyes mosollyal emlékszik rá. A Hopp Múzeum, az adományából elvégzett sok évnyi munka és az Alapítvány keretében megvalósuló tevékenységek eredményei őrzi majd tovább emlékét.

Ázsiai Művészetekért Alapítvány
bottom of page